Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Sportdag OVH/ÖSSUR

1. Persoonsgegevens

1.1 Door deel te nemen aan de sportdag van Orthopedie Van Haesendonck, in samenwerking met ÖSSUR, gaat de deelnemer akkoord met de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens door de organisatie. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor de organisatie en het verloop van het evenement. 

1.2 De organisatie houdt zich aan de toepasselijke wet- en regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). 

2. Aansprakelijkheid

2.1 Deelnemers nemen deel aan het evenement op eigen risico. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige vorm van lichamelijk letsel, ongeval, diefstal, verlies of schade in welke vorm dan ook, die de deelnemer kan overkomen tijdens het evenement. 

3. Gebruik van beeldmateriaal

3.1 De organisatie behoudt zich het recht voor om tijdens het evenement foto's en video's te maken van de deelnemers en de activiteiten. 

3.2 Dit beeldmateriaal kan gebruikt worden voor promotionele doeleinden, inclusief maar niet beperkt tot sociale media, de website van het evenement en andere marketingplatformen. 

3.3 Deelnemers hebben het recht om te verzoeken dat specifieke beelden waarin zij voorkomen niet worden gebruikt. Dergelijke verzoeken kunnen schriftelijk worden ingediend bij de organisatie via info@ovh-orthopedie.be. 

4. Overige bepalingen

4.1 De organisatie behoudt zich het recht voor om de algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen. Deelnemers zullen dergelijke wijzigingen op de hoogte worden gebracht via e-mail. 

4.2 Door deelname aan het evenement gaat de deelnemer akkoord met deze algemene voorwaarden.  

Algemene voorwaarden

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

{{ newsletter_message }}

x

keyboard_arrow_up

{{ popup_title }}

{{ popup_close_text }}

x